Info voor muzikanten

Hier kun je handige en belangrijke informatie vinden als je speelt op een van de evenementen van SMEW. Je kunt onder andere een gageverklaring downloaden en links vinden naar handige websites om het “achter de schermen-werk” van de muzikant een beetje makkelijker te maken.

Informatie betreft gageverklaringen:
– De gage verklaring dient voorzien te zijn van een kopie ID of Paspoort mét voor- en achterkant! Een rijbewijs wordt in dit geval niet als geldig beschouwd door de belastingdienst.

– Indien er bij de gageverklaring wordt gespecificeerd per muzikant, maar wij hebben maar 1 IBAN nummer ontvangen, maken wij de totale gage naar dit rekeningnummer over’. Indien muzikanten de gage per persoon wensen te ontvangen hebben wij van elk bandlid het IBAN nummer nodig.
– Muzikanten die van de gageregeling gebruik maken ontvangen aan het eind van elk jaar een jaaropgave van de stichting.
– Voor onze loondadministratie werken wij samen met Loonburo Westfriesland
Informatie bij het invullen van de gageverklaring:
Deze kan op twee manieren worden ingevuld a) als een totale gage voor de complete band (vraag 1h= ‘nee’) of b) gage per bandlid verdeeld (vraag 2 & 3). Belangrijk is dat in beide gevallen het totaalbedrag per act of bandlid niet boven de € 163,- komt. Dit om in aanmerking te komen voor de kleine vergoedingsregeling.

Klik hier voor meer info over het invullen van de gageverklaring.

Download gageverklaring belastingdienst